Dokumenty

Dokumenty

PDF Certyfikat

Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzających agencje zatrudnienia

PDF Certyfikat

uprawniający do świadczenia usługi pracy tymczasowej

DOC Regulamin